Giao hàng từ cửa tới cửa báo thuế

Dịch vụ

Giao hàng từ cửa tới cửa báo thuế

Đăng lúc: 15-10-2014 08:10:08 PM - Đã xem: 699

Đây là dịch vụ đặc biệt và chuyên nghiệp của chúng tôi. Với hệ thống đại lý mạnh và rộng khắp, chúng tôi rất có kinh nghiệm về thủ tục hải quan, biểu thuế XNK và các yêu cầu kỹ thuật để nhập khẩu bất kỳ lô hàng nào đến nhiều quốc gia trên thế giới. Vì vậy chúng tôi có thể đảm nhận được dịch vụ giao hàng từ cửa tới cửa bao thuế (DDP)