Giao hàng từ cửa tới cửa bao thuế

Đây là dịch vụ đặc biệt của công ty Phúc Tâm (PT Trans). Chúng rôi rất rành nghiệp vụ về hải quan, thuế xuất/ nhập khẩu của nhiều nước trên thế giới vì vậy có thể đảm nhận việc giao hàng từ cửa tới cửa bao thuế (DDP)

Giao hàng từ cửa tới cửa báo thuế

Đăng lúc: 15-10-2014 08:10:08 PM - Đã xem: 698